fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpis aktualizujący nie jest kosztem

Spółka, zgodnie z ustawą o rachunkowości, wycenia zapasy wyrobów gotowych według wartości nie wyższych niż cena sprzedaży netto. Czy jeśli koszt wytworzenia jest wyższy niż cena sprzedaży netto, różnica jest kosztem uzyskania przychodu?
[b][i]Odpowiada Małgorzata Dymek, menedżer, doradca podatkowy w Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o.:[/i][/b]Jeżeli koszt wytworzenia wyrobów gotowych na dzień bilansowy jest wyższy od ceny sprzedaży netto, należy dokonać odpisu aktualizującego. Według przepisów o rachunkowości naliczone z tego tytułu odpisy są zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych. Przepisy ustawy o rachunkowości nie są jednak podatkotwórcze. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności, o ile zostały spełnione inne, ustawowe warunki.Stąd też odpisy aktualizujące wartość zapasów wyrobów gotowych nie są dla celów podatkowych kosztem uzyskania przychodów. Dopiero z chwilą sprzedaży tych wyrobów będzie można do takich kosztów zaliczyć wartość wyrobów gotowych według rzeczywistych kosztó...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA