fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podwładny odpowie za naruszenie obowiązków

Masz dwa tygodnie od momentu, kiedy dowiesz się o przewinieniu pracownika, aby go ukarać. Jeśli się na to zdecydujesz, na piśmie pouczasz go o prawie do zgłoszenia sprzeciwu wobec nałożonej sankcji i jego terminie
Kodeks pracy przewiduje różne możliwości ukarania przez szefa pracowników, którzy nie przestrzegają dyscypliny pracy. W odróżnieniu od odpowiedzialności majątkowej, do której podwładny może być pociągnięty za wyrządzenie pracodawcy szkody, tzw. odpowiedzialność porządkowa obejmuje sytuacje, w których pracownik ze swojej winy naruszył obowiązki służbowe.[srodtytul]Wina i bezprawność[/srodtytul]Aby pracownik został pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej, jego zachowanie, łamiące dyscyplinę pracy, musi być zarówno zawinione, jak i bezprawne. Przy takich naruszeniach szefowi wolno zastosować kary porządkowe przewidziane w art. 108 k.p. Pracodawca może, ale nie musi ich stosować.Charakter naruszenia obowiązku przesądzi o zastosowaniu tzw. kary moralnej – upomnienia lub nagany, bądź nawet kary finansowej. Ani umową o pracę, ani postanowieniami regulaminu pracy czy zbiorowymi aktami wewnętrznymi pracodawca nie może rozszerzyć katalogu kar czy reguł odpo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA