fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracował poza krajem, ale w Polsce zyska na urlopie

Zaliczaj zagraniczny staż podwładnemu bez względu na to, czy przypadał przed 1 lutego br. i czy od tego zatrudnienia były odprowadzane składki na Fundusz Pracy
Do stażu zatrudnienia warunkującego wymiar urlopu, nabycie dodatku czy nagrody jubileuszowej wliczamy wszystkie okresy pracy za granicą. Nie ma znaczenia, czy odprowadziliśmy od nich składki na FP.To efekt zmienionego od 1 lutego br. art. 86 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5F830AC7B0B1F8D6F2A91E580A8EF454?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)[/link]. Modyfikację wprowadziła [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9F662E45535731865F5EF51DB2923221?id=296887]nowelizacja z 19 grudnia 2008 r. (DzU z 2009 r. nr. 6, poz. 33)[/link].[srodtytul]Trzy grupy zatrudnionych [/srodtytul]Do końca stycznia br. udokumentowane okresy zagranicznej pracy uwzględnialiśmy przy uprawnieniach pracowniczych na różnych zasadach, w zależności od obywatelstwa. Uprzywilejowani byli podwładni mający obywatelstwo polskie lub państwa:- członkowskiego Unii Europejskiej,- Eu...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA