fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

ZUS korzystniej rozliczy staż emerytalny górnika

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Będzie można kwartalnie rozliczać czas pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu
Wprowadzenie takiej zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Chodzi o ustalanie uprawnień do emerytury górniczej z art. 50e, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko po 25 latach takiego zatrudnienia.
Zainteresowani mogą przechodzić na taką emeryturę według dotychczasowych zasad przy zastosowaniu przeliczników.
Górniczy związkowcy zwracali uwagę, że pojawia się problem rozliczania pracy w miesiącach, w których następuje odbiór godzin nadliczbowych i wypadają dni wolne z tytułu honorowego krwiodawstwa. Projektowana nowelizacja ustawy emerytalnej ma zlikwidować tę niedogodność, uelastyczniając rozliczanie. Okresy pracy górniczej na wniosek zainteresowanego będą mogły być rozliczane kwartalnie.
Resort szacuje, że liczba objętych takim rozwiązaniem nie przekraczałaby 50 osób rocznie. Korzyścią dla nich byłoby doliczenie do stażu kilku miesięcy, co pozwoliłoby wcześniej skorzystać ze świadczenia i podnieść jego wysokość.
Z nowych przepisów skorzystają także ci, którzy już wystąpili do organów rentowych o ustalenie prawa do emerytury górniczej, oraz osoby, w stosunku do których postępowanie zostało zakończone.
Po uchwaleniu ustawy nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA