fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biegli rewidenci będą podlegać publicznemu nadzorowi

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Komisja Nadzoru Audytowego będzie czuwać nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i działalnością firm zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych
Po dwóch członków komisji wyznaczą: minister finansów (jeden z nich będzie przewodniczącym), Komisja Nadzoru Finansowego oraz Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Ponadto znajdzie się w niej przedstawiciel ministra sprawiedliwości, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i organizacji pracodawców.Tak wynika z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Została już przyjęta przez Sejm. Właśnie zajmuje się nią Senat, proponując ostatnie drobne poprawki.Podstawowym celem tej ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do regulacji UE. To one każą wprowadzić publiczny nadzór nad działalnością biegłych rewidentów. Zgodnie z ustawą do zadań Komisji Nadzoru Audytowego będzie m.in. należeć zatwierdzanie niektórych uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz planów kontroli sporządzanych przez Krajową Komisję Nadzoru.Komisja będzie również mogła zaskarżyć ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA