fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Tragiczny rachunek zbrodni

Dzieci żydowskie w obozie w Uzbekistanie; na transparencie (w głębi zdjęcia) napis „Jedziemy do Ciebie ziemio matko nasza”
Zbiory ŻIH
Nie sposób ustalić dokładnej liczby ocalonych z Zagłady Żydów. Problemy sprawiają migracje ludności, powojenne zmiany granic, a także brak odpowiednich dokumentów.
Te, które się zachowały, stwarzają możliwość sprzecznych interpretacji. Niemcy dokumentowali niektóre działania bardzo skrupulatnie, inne natomiast niedokładnie lub niezupełnie. Co więcej, w końcowej fazie realizacji „ostatecznego rozwiązania”, w celu ukrycia zbrodni, wszelkie jej świadectwa starano się zniszczyć.
Zaraz po wojnie szacowano, iż Holokaust pochłonął ok. 6 mln ofiar, spośród których 4 mln zginęły w obozach, a pozostałe 2 mln w innych miejscach, głównie w gettach i w masowych egzekucjach na Wschodzie.
Wielkości te zostały podane przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Oparto je na statystykach niemieckich. Podejmowane po wojnie próby weryfikacji tych szacunków w zasadzie potwierdziły wcześniejsze ustalenia. Obecnie przyjmuje się, iż w wyniku Holokaustu śmierć poniosło od 5,1 mln do 5,8 mln Żydów, co stanowiło ok. dwóch trzecich Żydów europejskich i jednej trzeciej ludności żydowskiej świata.
Robert Szuchta, historyk i nauczyciel specjalizujący się w tematyce Holokaustu i historii mniejszości narodowych na ziemiach polskich
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA