fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stawka VAT przy refakturze mediów

www.sxc.hu
Gdy usługa użyczenia wraz ze świadczeniami dodatkowymi stanowi jedną kompleksową usługę, to do refaktury kosztów z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy zastosować podstawową stawkę podatku od towarów i usług.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 10 lutego 2015 r. (IPTPP1/ 443-785/14-4/MW).

Wnioskodawca wyjaśnił, że na podstawie porozumienia użycza lokal użytkowy. Najemca zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznej opłaty, a także bieżących kosztów utrzymania lokalu, w tym miesięcznej opłaty za dostawę wody i oprowadzanie ścieków, do której wnioskodawca stosował obniżoną stawkę VAT (8 proc.). Wnioskodawca wskazał, że na podstawie zawartego porozumienia jest zobowiązany zapewnić najemcy dostawę wszystkich mediów. Do jego obowiązków należy również zawieranie umów na dostawę poszczególnych mediów. Wnioskodawca uważał, że prawidłowo stosuje stawki VAT wynikające z otrzymanych przez niego źródłowych faktur VAT.

Organ podatkowy uznał jednak, że stanowisko to jest nieprawidłowe. Zauważył, że usługa użyczenia lokalu jest usługą złożoną. Korzystanie z udostępnionych pomieszczeń bez kosztów mediów nie jest możliwe. Ze względów technicznych...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA