fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Program komputerowy ułatwi wypełnianie obowiązków księgowych

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Jeśli księga prowadzona przy zastosowaniu technik informatycznych spełnia warunki wymagane przez przepisy, m.in. pozwala na wydrukowanie jej danych zgodnie ze wzorem pkpir, to nie jest konieczna ewidencja w formie papierowej.

- Jestem właścicielem biura rachunkowego. Większość moich klientów to przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do prowadzenia ewidencji dla klientów używam sprawdzonego programu komputerowego, zakupionego na podstawie licencji. Dotychczas wszystkie dane z ksiąg elektronicznych przenoszę do ich papierowych odpowiedników, co jest dość pracochłonne i niewygodne. Zastanawiam się jednak, czy mogę zrezygnować z takiej praktyki i pozostać jedynie przy wydrukowaniu wersji elektronicznej. Czy urząd skarbowy pozwala na stosowanie takiej ewidencji? – pyta czytelnik.

Tak.

Organy podatkowe potwierdzają, że biuro rachunkowe prowadzące dla swoich klientów podatkową księgę przychodów i rozchodów (pkpir) w wersji elektronicznej nie musi już zakładać dodatkowo jej papierowego odpowiednika. Ma jednak obowiązek używać w tym celu odpowiedniego programu komputerowego, który pozwala spełnić warunki dotyczące m.in. wydruku pkpir.

Takie stanowisko zajęła ostatnio Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 10 marca 2015 r. (IBPBI/1/415-1486/14/BK). Sprawa rozpatrywana przez izbę dotyczyła kobiety, która prowadzi biuro rachunkowe. Przedmiotem działalności biura jest m.in. usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla podmiotów, z którymi ma podpisane umowy na świadczenie tego typu usług. Wszystkie ewidencje prowadzone są komputerowo przy użyciu licencjonowanego programu komputerowego. Wnioskodawczyni, która zwróciła się o interpretację, stosuje zasadę, według której po wydrukowaniu księgi z nośnika magnetycznego przenosi uzyskane dane do papierowej (zbroszurowanej) wersji podatkowej księgi.

Chciała się jednak upewnić, czy może zrezygnować z przenoszenia danych z wydruku do papierowej broszury. Wnioskodawczyni zaznaczyła we wniosku, że wykorzystywany przez nią program komputerowy spełnia wszystkie kryteria prowadzenia pkpir. Gwarantuje bezzwłoczny wgląd w treść wprowadzanych zapisów oraz wydruk wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi, a przechowywanie zapisanych danych następuje na magnetycznych nośnikach informacji. Zdaniem wnioskodawczyni zapewnia też wydrukowanie księgi według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie).

Organ podatkowy przypomniał w odpowiedzi, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy o PIT, są obowiązane prowadzić księgę według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia, podatnik jest obowiązany zbroszurować księgę i kolejno ponumerować jej karty. Z kolei stosownie do § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia, podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Rozporządzenie określa też warunki, które należy spełnić, by księga prowadzona przy zastosowaniu technik informatycznych została uznana za prawidłową. Zgodnie z § 31 ust. 1 rozporządzenia są to:

1. określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg;

2. stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

3. przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji do czasu wydruku zawartych na nich danych w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Podatnik musi też pamiętać o innym istotnym obowiązku wynikającym z § 31 ust. 2 rozporządzenia. Dotyczy on sporządzenia wydruku zapisów za dany miesiąc. Przepisy stanowią, że taki wydruk należy sporządzić na koniec każdego miesiąca w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem. Nie może to nastąpić później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wydruk powinien być zgodny z wzorem księgi określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Przepisy odnoszą się też do sytuacji, gdy podatnik posługuje się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania księgi według wzoru. Wówczas podatnik musi założyć księgę, o której mowa w § 2 ust. 1. Po zakończeniu miesiąca należy sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn księgi sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.

Organ podatkowy stwierdził, że jeśli prowadzona przez wnioskodawczynię przy zastosowaniu technik informatycznych podatkowa księga przychodów i rozchodów spełnia wszystkie wymienione w rozporządzeniu warunki, pozwala m.in. na wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi, to wnioskodawczyni nie ma już obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji księgowej w formie papierowej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA