fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Plan zagospodarowania przestrzennego z wnioskami i uwagami

www.sxc.hu
Ustawa nie precyzuje, czy do planu zagospodarowania przestrzennego wnosi się uwagi czy wnioski.

Rada gminy Miedziana Góra przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin. Uchwałę unieważnił wojewoda świętokrzyski. Uznał, że nie rozpatrzono uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, co przewiduje art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt m.in. odrzucił kilka uwag, bo uznał, że miały one „charakter wniosku".

Ustawa nie precyzuje, co powinien zawierać wniosek, a co uwaga do projektu planu. Jedynym miernikiem jest termin. Skoro pisma zostały złożone w terminie na składanie uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, to powodem nieuwzględnienia uwag nie może być traktowanie ich jako wniosków – zauważył organ nadzoru.

Taki sposób rozstrzygnięcia uwag prowadzi w konsekwencji do sytuacji, w której wnoszący uwagę nie otrzymuje informacji, z jakich to względów nie została uwzględniona – dodał wojewoda.

sygnatura akt: IN-III.4130.83. 2014

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA