fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Fiskus nadal żąda opłaty od każdego pytania we wniosku o interpretację

Fotorzepa, Michał Walczak
Wbrew orzecznictwu NSA fiskus nadal żąda opłaty od każdego pytania zawartego we wniosku o interpretację.

Działający z upoważnienia ministra finansów dyrektorzy izb skarbowych wciąż uzależniają opłatę za wydanie interpretacji podatkowych od liczby pytań zawartych we wniosku.

Tymczasem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego bądź też zdarzenia przyszłego. Możliwe jest także, że we wniosku wskazanych zostanie kilka różnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł. Pobiera się ją od każdego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku.

Biorąc to pod uwagę, trudno mieć wątpliwości, że opłata uzależniona jest od liczby opisanych we wniosku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych.

W praktyce jest inaczej. Nierzadko podmioty wnioskujące o wydanie interpretacji wzywane są do uzupełnienia opłaty od wniosku ze względu na to, że w odniesieniu do jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego sformułowano kilka pytań, np. odnośnie do skutków na gruncie różnych podatków. W takim przypadku organy wskazują, że występuje kilka stanów lub zdarzeń – odrębnych ze względu na różne regulacje prawne, których dotyczą formułowane pytania.

Niestety, organy ignorują okoliczność, że czym innym jest stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, a czym innym przedstawienie pytania w odniesieniu do skutków zdarzenia na gruncie poszczególnych ustaw podatkowych.

Wskazana praktyka została uznana za wadliwą w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2014 r., (II FSK 745/12). Sąd wprost w nim wskazał, że dla wysokości opłaty bez znaczenia jest to, czy do jednego stanu faktycznego wnioskodawca zadał kilka pytań.

Pomimo tego jednoznacznego stanowiska NSA wadliwa praktyka organów podatkowych trwa.

—oprac. olat

Autor jest radcą prawnym, tax managerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA