fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jedyny wspólnik spółki z o.o. nie będzie jej pracownikiem

Jednoosobowa spółka z o.o. nie może skutecznie zawrzeć umowy ze swoim jedynym wspólnikiem. Brakowałoby wtedy podstawowej cechy stosunku pracy – podporządkowania.
Kodeks spółek handlowych, który stanowi podstawę funkcjonowania spółek z o.o., nie rozstrzyga jednoznacznie, ?w jakiej formie mogą być w niej zatrudniane osoby pełniące funkcje członków zarządu. Nie precyzuje też tego w stosunku do spółek jednoosobowych, ?w których jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem jej zarządu. Wyklucza natomiast stosowanie art. 210 § 1 k.s.h. wobec osoby posiadającej wszystkie udziały spółki ?z o.o. oraz jedynego wspólnika spółki będącego zarazem jedynym członkiem jej zarządu. Przepis ten wskazuje, że ?w umowie między spółką ?a członkiem zarządu oraz ?w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.Jedyny wspólnik i równocześnie członek zarządu może zawierać umowy niejako sam ze sobą, występując z jednej strony jako osoba fizyczna, ?a z drugiej – jako spółka z o.o. Ale wymaga to formy aktu notarialnego. Możliwość ta nie budzi wątpliwości w przypadku za...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA