fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef nie skróci okresu wypowiedzenia

www.sxc.hu
Strony stosunku pracy mogą się porozumieć, że złożone w przyszłości oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę będzie opiewało na okres krótszy, niż przewiduje ustawa. Takie postanowienie będzie skuteczne, gdy jest korzystne dla pracownika. Nieważna będzie natomiast klauzula przewidująca krótszy okres wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę.
Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 26 marca 2014 r. (II PK 175/13).Stan faktyczny Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy ?o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy obowiązywał go trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Pracownik wypowiedział umowę ?o pracę z zachowaniem miesięcznego wymówienia. Twierdził, że strony uzgodniły wcześniej możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia skróconego do miesiąca. Pracodawca nie podzielił jego stanowiska. Pracownik wniósł powództwo o ustalenie, że obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia.Rozstrzygnięcie Sąd rejonowy uwzględnił powództwo. Uznał, że strony mogły postanowić o skróceniu okresu wypowiedzenia na podstawie art. 36 § 6 k.p. Tego stanowiska nie podzielił sąd okręgowy. W jego ocenie pracodawca i pracownik mogą – na podstawie art. 36 § 6 k.p. – skrócić okres wypowiedzenia dopiero po jego dokonaniu. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.W...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA