fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Prawo do kontrolowania zarządcy

Czy jako członek wspólnoty mieszkaniowej mam prawo domagać się od firmy administrującej wglądu w dokumenty administracyjne i księgowe? Mam podejrzenia, że w firmie zarządzającej naszą wspólnotą dochodzi do niegospodarności. Chciałabym to sprawdzić, ale odmówiono mi takiej możliwości. Usłyszałam też, że nie mogę skserować żadnych dokumentów, a nawet jeśli, to muszę to zrobić na swój koszt. Czy to prawda?
E.S.
Odpowiada Genowefa Baziuk-Płaska - Stowarzyszenie Wspólny Dom
– Ustawa o własności lokali mówi, że prawo kontroli działalności zarządu przysługuje każdemu właścicielowi lokalu (art. 29 ust. 3). Forma tej kontroli to przede wszystkim zapoznawanie się z wszelkimi dokumentami wspólnoty mieszkaniowej, zwykle znajdującymi się w siedzibie lub pod opieką administratora i księgowego. A zatem właściciel lokalu lub jego pełnomocnik ma prawo dostępu do wszelkich dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, w tym uchwał właścicieli, protokołów zebrań właścicieli i zarządu, umów, rachunków i faktur, a także do dokumentów technicznych, protokołów przeglądów i innych.
Oczywiście właściciel może mieć wgląd do tych dokumentów w czasie uzgodnionym z osobą odpowiedzialną za ich przechowywanie. Przy czym prawo wglądu nie musi oznaczać prawa otrzymania kopii tych dokumentów. Dane osobowe właścicieli lokali i innych mieszkańców czy też osób świadczących usługi nie powinny być powielane. Nie powinny też być szeroko udostępniane dane z ofert składanych wspólnocie, szczególnie w ramach przetargów i konkursów ofert, do chwili ich rozstrzygnięcia. Dostęp do tych danych powinny mieć jedynie osoby będące członkami gremiów rozstrzygających przetarg. Natomiast koszty ewentualnego powielenia dokumentów ponosi zwykle osoba, na której życzenie kopie te są wykonywane.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA