fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatnik może złożyć wniosek o uzupełnienie decyzji

www.sxc.hu
Przedsiębiorca ma prawo zażądać od organu podatkowego, aby dopisał brakujące elementy do wydanego rozstrzygnięcia. Fiskus zrobi to, ale w ograniczonym zakresie.
- Otrzymaliśmy decyzję organu podatkowego. Zauważyliśmy, że nie ma w niej informacji o możliwości odwołania czy wniesienia skargi. W jaki sposób wystąpić do fiskusa, aby uzupełnił ten brak? Na co zwrócić uwagę przy takim wniosku? – pyta czytelnik.Wady orzeczeń administracyjnych dzieli się na istotne i nieistotne. Usunięcie wad istotnych następuje w trybie środków zaskarżenia (zwyczajnych lub nadzwyczajnych) oraz środków nadzoru. Usunięcie wad nieistotnych następuje w trybie sprostowania, uzupełnienia, wykładni treści.Ustawodawca dopuścił usuwanie wad decyzji o nieistotnym charakterze, czyli takich, które nie dają podstaw do jej uchylenia. Jeśli decyzja zawiera braki w samym rozstrzygnięciu albo braki w pouczeniu o przysługującym stronie prawie wniesienia środka zaskarżenia, to usunięcie tych braków następuje poprzez dodanie brakujących elementów lub też zastąpienie błędnych składników nowymi, poprawnymi zapisami. Elementy te nie mogą jedn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA