fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy pracownik spóźni się z podaniem o udzielenie dodatkowego macierzyńskiego

www.sxc.hu
Jeśli pracownik spóźni się z podaniem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, szef ma prawo odmówić jego udzielenia. Nie ma znaczenia, że podwładny wysłał je przed upływem terminu.
Tak. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Tylko podanie złożone z takim wyprzedzeniem jest dla pracodawcy wiążące.Aby zachować 14-dniowe wypowiedzenie, nie wystarczy, gdy rodzic nada pismo na poczcie ostatniego dnia obliczonego w ten sposób terminu. Konieczne jest doręczenie go odpowiednio wcześniej pracodawcy w taki sposób, aby miał możliwość się z nim zapoznać (art. 61 k.c.).Podanie złożone z wyprzedzeniem krótszym niż 14-dniowe, pracodawca ma prawo załatwić odmownie. Co prawda może udzielić dodatkowego urlopu macierzyńskiego nawet z dnia na dzień, ale nie ma takiego obowiązku.Konsekwencje odmowy szefa są daleko idące. Gdy pracownik nie wykorzysta dodatkowego urlopu macierzyńskiego, nie będzie też mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Ten ostatni może bowiem zostać udzielony jedynie po wykorzystaniu urlopu dodatkowego i to w pełnym wy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA