fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Regiony wybrały już inteligentne specjalizacje

Bloomberg
Większość polskich regionów wybrała już tzw. inteligentne specjalizacje, na których oprze swój rozwój.
Inteligentne specjalizacje to dziedziny, na które regiony postawią w okresie 2014–2020 w gospodarce i współpracującej z nią nauce. To ważny element strategii rozwoju województw. Dzięki specjalizacjom regiony chcą zwiększyć dochody i podnieść poziom życia, wykorzystując przy tym pieniądze unijne, bo określenie inteligentnych specjalizacji jest jednym z warunków uruchomienia nowych programów operacyjnych.
– Specjalizacje są filarami, na których opieramy rozwój gospodarczy województwa. To te dziedziny, w których już mamy spory potencjał. Odpowiednio wsparte – przede wszystkim przez instytucje naukowe i badawczo-wdrożeniowe – powinny się stać naszymi lokomotywami rozwoju – tłumaczy Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
31,2 mld euro otrzymają łącznie z Unii województwa na regionalne programy operacyjne 2014–2020
Wskazuje jednocześnie, że aby się tak stało, musi zostać spełnionych kilka warunków.
– Wśród podstawowych jest współdziałanie biznesu i nauki, czyli komercjalizacja wyników badań naukowych, badania związane z potrzebami biznesu i absorpcja wyników zaawansowanych prac naukowych, a także współdziałanie systemu oświaty i administracji samorządowej. Inteligentne specjalizacje, żeby spełnić swoją rolę, potrzebują bowiem przygotowanych kadr, dobrego klimatu, a na początku także inwestycji finansowych – wylicza Całbecki.

Jakie specjalności

W czym chcą się specjalizować regiony? Dolny Śląsk w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym, elektrycznym i wydobywczym oraz w informatyce. Specjalizacje naukowe regionu to: nauki medyczne i biologiczne, chemiczne, informatyka i komunikacja oraz matematyka i fizyka. Wymienione specjalizacje nie stanowią jednak katalogu zamkniętego. W kolejnych miesiącach planowane jest uzupełnienie profilu gospodarczego.
Lubelskie chce postawić przede wszystkim na biogospodarkę (tzw. specjalizacja kluczowa). Ponadto na usługi medyczne i prozdrowotne (specjalizacja uzupełniająca), informatykę i automatykę (specjalizacja wspomagająca) i energetykę niskoemisyjną (specjalizacja wyłaniająca się).
Jako inteligentne specjalizacje województwa łódzkiego wśród branż zidentyfikowano: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, zaawansowane materiały budowlane, medycynę, farmację, kosmetyki, energetykę (w tym OZE), innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze oraz informatykę i telekomunikację, a wśród technologii: biotechnologie, nanotechnologie, materiały funkcjonalne, mechatronikę oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).
Małopolska oprze się na czterech dziedzinach. Są to: life science, ICT, chemia i energia zrównoważona. Cztery specjalizacje wytypowano też na Mazowszu. Są to: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia (polaryzacja rozwojowa województwa oraz zdiagnozowany niski potencjał kapitału społecznego wymagają interwencji zorientowanej na podniesienie jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców województwa).
Opolskie postawi na technologie: chemiczne, budownictwa i drewna, przemysłu maszynowego i metalowego, przemysłu energetycznego (w tym OZE) oraz rolno-spożywcze.
Na Podkarpaciu wybrano dwie inteligentne specjalizacje wiodące (są to lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość życia) oraz jedną specjalizację wspomagającą (informatyka i telekomunikacja). Inteligentną specjalizacją Podlasia mają być przemysły zielone oraz specjalizacja w rynkach wschodnich, w szczególności Białorusi.
Pomorze stawia na: technologie informacyjne i komunikacyjne, energetykę, logistykę, usługi biznesowe, chemię lekką (branża farmaceutyczna i kosmetyczna), biotechnologię, technologie off-shore i przemysły kreatywne, a Śląsk na: energetykę, medycynę i ICT.
Świętokrzyskie wybrało przemysł odlewniczo-metalowy, budowlany, turystykę prozdrowotną i zdrową żywność, a do tego branżę targowo-kongresową, technologie informacyjno-komunikacyjne i efektywne wykorzystanie energii/odnawialne źródła energii.
Warmia będzie wspierać trzy specjalizacje: ekonomię wody, meblarstwo (meble, drewno) oraz żywność wysokiej jakości. Specjalizacje zachodniopomorskiego to: biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości (branża ICT, a także przemysły kreatywne) oraz turystyka i zdrowie.

Nie wszyscy już wybrali

Inteligentnych specjalizacji nie wybrano jeszcze w lubuskim i Wielkopolsce.
W lubuskim urząd marszałkowski zlecił to zadanie podmiotowi zewnętrznemu. Wykonawca (już drugi) określił termin zakończenia procedury definiowania regionalnych inteligentnych specjalizacji na koniec I kwartału 2014 r.
O konkretnych specjalizacjach nie można też jeszcze mówić w Wielkopolsce. Tam zakończenie zasadniczych prac badawczych związanych z ich wyznaczaniem ma nastąpić z końcem 2013 r.
Kolejny etap to prace eksperckie. Ich koniec zaplanowano na połowę 2014 r.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora a.osiecki@rp.pl

Nowe Forum regionów

Platforma wymiany doświadczeń
W mijającym tygodniu w Toruniu odbyło się dwudniowe Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS). Towarzyszyło ono obradom Konwentu Marszałków Województw RP. Inicjatorem powstania forum jako platformy krajowego dialogu o specjalizacjach regionów był Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Celem forum jest wymiana doświadczeń i informacji oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie inteligentnych specjalizacji. W jego skład wchodzą delegowani przez marszałków przedstawiciele województw – osoby zajmujące się rozwojem regionalnym i gospodarczym, czynnie zaangażowane w proces wyboru specjalizacji i realizację programów z zakresu inteligentnych specjalizacji, a także przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki (koordynator procesu wyboru inteligentnych specjalizacji w kraju), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej i Banku Światowego. Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji będzie formułować i przedstawiać projekty stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP odnoszące się do inteligentnych specjalizacji jako elementu polityki rozwoju regionalnego. Jednym z pierwszych postulatów Konwentu Marszałków Województw RP w tym zakresie jest zwrócenie się do Elżbiety Bieńkowskiej, minister infrastruktury i rozwoju, z postulatem włączenia w struktury przygotowujące i monitorujące nowe krajowe programy operacyjne reprezentacji Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwentu Marszałków Województw RP.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA