fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakup towarów przeznaczonych na sprzedaż - jak księgować

PRZYKŁADOWE ZAPISY W PKPIR W SIERPNIU
Rzeczpospolita
Jeżeli podatnik ponosi wydatki na artykuły handlowe oraz wyroby przeznaczone do dalszej sprzedaży, to wydatki te wpisuje do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako koszt prowadzonej działalności gospodarczej
- W prowadzonej działalności gospodarczej ponoszę wydatki na towary handlowe przeznaczone do dalszej sprzedaży Jak prawidłowo zakwalifikować ponoszone wydatki jako koszt uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? – pyta czytelniczka.Jednym ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej jest pozyskiwanie gotowych towarów w celu dalszej ich odsprzedaży z narzuconą marżą. Często zdarza się, że przedsiębiorcy klasyfikują takie wydatki jako pozostałe, co nie jest zgodne z zasadami ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (pkpir).Towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki należy zaksięgować w kolumnie 10 pkpir.Materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również mat...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA