fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe: Mediacja może przyśpieszyć zakończenie sporu

Dzięki mediacji podatnik może niejednokrotnie osiągnąć zamierzony przez siebie cel bez przeprowadzania całego postępowania sądowo-administracyjnego.
www.sxc.hu
Jeżeli podatnik nie chce, żeby jego sprawę rozstrzygał sąd i woli załatwić z urzędem sprawę polubownie, ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Pismo takie musi odpowiednio umotywować
Mediacja poprzedza rozpatrzenie skargi przez sąd i jest sposobem na polubowne rozwiązywanie sporu, prowadzące do zawarcia kompromisu. Istotą mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy.Na wniosek podatnika (skarżącego) lub organu, złożony przed wyznaczeniem rozprawy, może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne (art. 115 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; dalej: ppsa). Celem tego postępowania jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.Posiedzenie takie odbywa się z udziałem stron. Mediacja dotyczy więc decyzji ostatecznych, na które złożono skargę do sądu. Postępowanie mediacyjne przeprowadza się zatem na etapie skargowym, gdzie strony (będące w sporze), czyli podatnik i organ podatkowy stają się równorzędnymi partnerami – s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA