fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Krajowa Izba Urbanistów nie może określać cen usług swoim członkom

Krajowa Izba Urbanistów ukarana przez UOKiK za ograniczanie konkurencji
www.sxc.hu
Krajowa Izba Urbanistów została ukarana za narzucanie wysokości stawek za usługi wykonywane przez jej członków.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie przeciwko Krajowej Izbie Urbanistów wszczął w październiku 2012 r.
Jego wątpliwości wzbudziły niektóre zapisy kodeksu etycznego i uchwały o zasadach wycen prac urbanistycznych. Statut izby przewiduje, że do jej zadań należy m.in. ustalanie zasad wyceny prac wykonywanych przez jej członków. KIU przyjęła jednak uchwałę, zgodnie z którą podstawę ustalania wynagrodzenia za prace urbanistyczne jest sztywna stawka za jednostkę nakładu pracy.
Określiła również dopuszczalne odchylenia od cen końcowych obliczonych z wykorzystaniem tej stawki. W efekcie ustaliła odgórnie stawki opłat.
Ustaliła też, że oferowanie ceny niższej od wskazanej w uchwale stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej, a wykonanie prac za cenę niższą od wyliczonej o ponad 25 proc. stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
Wobec członków, którzy oferowali według KIU rażąco niskie ceny za swoje usługi, okręgowe izby urbanistów prowadziły postępowania dyscyplinarne i karały ich naganą. Proceder ten trwał od 2004 r.
Prezes UOKiK uznał, że KIU stosowała praktyki ograniczające konkurencję poprzez stosowanie cen minimalnych. Nałożył na Izbę karę (17 625 zł) i nakazał zmianę zakwestionowanych zapisów. Decyzja nie jest ostateczna. KIU przysługuje odwołanie do sądu.
Członkostwo w KIU jest obowiązkowe dla każdego urbanisty w Polsce. Zadaniem Izby jest sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu urbanisty polegającym na projektowaniu zagospodarowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej. Obecnie w Polsce jest 1,2 tys. urbanistów. Opracowują głównie projekty miejscowych planów oraz warunków zabudowy.
W Sejmie trwają prace nad drugą transzą deregulacji. Przewiduje ona likwidację Krajowej Izby Urbanistów. O tym, kogo zatrudnić i na jakich zasadach, mają decydować gminy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA