fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Najpierw program, potem stypendia

Partnerami lokalnego programu stypendialnego mogą być organizacje pozarządowe.
Fotorzepa, Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Wójt, burmistrz czy prezydent może ufundować stypendium dla najlepszych uczniów, ale tylko w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych.
Rada Miejska w Siechnicach utworzyła stypendium burmistrza Siechnic za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe dla szczególnie uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów (sygn. akt NK-N.4131.119. 19.2013.RJ1).
Uchwałę jednak zakwestionował wojewoda dolnośląski. Uznał, że jeśli burmistrz chce przyznawać stypendia, rada musi najpierw uchwalić całościowy program wspierania edukacji w gminie. Tymczasem takiego programu Siechnice jeszcze nie opracowały.
Partnerami lokalnego programu mogą być organizacje pozarządowe
Art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wspieraniem edukacji poprzez przyznanie uczniom stypendiów  powinny uchwalić programy wspierania edukacji zorientowane na wyrównanie szans edukacyjnych lub wspieranie edukacji uzdolnionych.
Dopiero przyjęcie takiego programu stwarza możliwość określenia w odrębnej uchwale szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, jej form i zakresu, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów – zauważył organ nadzoru.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA