fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co może być dowodem księgowym oprócz faktury w pkpir

Potwierdzeniem niektórych kosztów mogą być pisma zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków. Takie dowody wewnętrzne mogą jednak dotyczyć wyłącznie konkretnych wydatków wskazanych w przepisach.
- Czy wydruk potwierdzenia lotu jest dokumentem, na podstawie którego podatnik może zaliczyć wydatki dotyczące przelotów do kosztów uzyskania przychodów i ująć je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? – pyta czytelnik.W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu. Odpowiedź będzie twierdząca, jeżeli wydatki te są racjonalne i niezbędne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas bowiem mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, oczywiście pod warunkiem ich należytego udokumentowania. Należy przy tym podkreślić, że wykazanie związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku.Trzy grupy Podatnicy zobowiązani są do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA