Resort sprawiedliwości przygotował projekty nowelizacji trzech rozporządzeń określających zasady przeprowadzenia egzaminów zawodowych dla prawników (adwokatów, radców, notariuszy). Mówią, że kandydatki karmiące dzieci piersią nie będą już potrzebować zaświadczenia od lekarza, by uzyskać prawo do dwóch 30-minutowych przerw w każdym dniu egzaminu (w przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka przerwa wynosi 45 min).

W uzasadnieniach projektów wskazano, że dotychczasowa konieczność posiadania zaświadczenia od lekarza była nieuzasadnioną dolegliwością dla matek przystępujących do egzaminów. Wiązało się to z koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu, a niekiedy i pieniędzy. Zniesienie obowiązku ma być elementem prorodzinnej polityki państwa, a także zwiększać dostęp do tych zawodów.

Jednocześnie w uzasadnieniu wskazano, iż istnieją sposoby weryfikowania, czy przerwy te wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem (przy zachowaniu prawa karmiącej do prywatności). Najważniejszą w tym rolę odgrywają przewodniczący komisji, którzy mają możliwość wydawania w czasie egzaminu zarządzeń o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Czytaj więcej

Egzamin prawniczy zawodowy z przerwą na karmienie dziecka