Obowiązują 18 grudnia 2019

Publikacja: 18.12.2019 01:00

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 28 listopada 2019 r. w sprawie współczynnika prowizji oraz sposobu i terminów pobierania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi Funduszu Rezerwowego (DzU z 3 grudnia 2019 r., poz. 2343)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 listopada 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe (DzU z 3 grudnia 2019 r., poz. 2345)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (DzU z 3 grudnia 2019 r., poz. 2346)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (DzU z 17 grudnia 2019 r., poz. 2415)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 grudnia 2019 r. w sprawie kosztów udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy w umożliwieniu dokonania inspekcji lub kontroli organowi wydającemu zezwolenie lub osobie upoważnionej do dokonywania tej inspekcji lub kontroli (DzU z 17 grudnia 2019 r., poz. 2419)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (DzU z 17 grudnia 2019 r., poz. 2422)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom (DzU z 17 grudnia 2019 r., poz. 2423)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 28 listopada 2019 r. w sprawie współczynnika prowizji oraz sposobu i terminów pobierania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi Funduszu Rezerwowego (DzU z 3 grudnia 2019 r., poz. 2343)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 listopada 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe (DzU z 3 grudnia 2019 r., poz. 2345)

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości