• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu (DzU z 18 grudnia 2019 r., poz. 2428)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (DzU z 18 grudnia 2019 r., poz. 2430)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych (DzU z 18 grudnia 2019 r., poz. 2433)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 17 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy w Bałtowie w województwie świętokrzyskim (DzU z 18 grudnia 2019 r., poz. 2437)