• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 25 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (DzU z 5 grudnia 2019 r., poz. 2359)

• rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (DzU z 19 grudnia 2019 r., poz. 2442)