- art. 2 pkt 2 i 18–21 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (DzU z 8 sierpnia 2019 r., poz. 1495)