Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. nr 1130.61.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego - poz. 50

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. nr 1130.60.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego - poz. 49

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr 1130.59.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego - poz. 48

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2020 r. nr 1130.58.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego - poz. 47

Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej - poz. 46

Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000" - poz. 45