- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 8 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców (DzU z 11 lutego 2021 r., poz. 271)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (DzU z 11 lutego 2021 r., poz. 273)