- rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 4 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 10 marca 2021 r., poz. 431)

- ustawa z 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (DzU z 10 marca 2021 r., poz. 432)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich (DzU z 17 marca 2021 r., poz. 483)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką (DzU z 17 marca 2021 r., poz. 486)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską (DzU z 17 marca 2021 r., poz. 487)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną (DzU z 17 marca 2021 r., poz. 488)

- rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 24 marca 2021 r., poz. 532)

- rozporządzenie ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu z 19 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU 24 marca 2021 r., poz. 539)