- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. nr 112.33.2021 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. nr 112.32.2021 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.23.2021 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.22.2021 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.20.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.19.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.18.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.17.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

- Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2021 r.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ