Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów

(poz. 1464) z 31 października zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka; weszło w życie 2 listopada.

Rozporządzenia ministra zdrowia

(poz. 1465 – 1467), z 20 września oraz z 15 i 17 października, w sprawie:

• trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych,

• zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

• rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania – wszystkie od 17 listopada

Zobacz treść Dz.U. nr 203