Postanowienie marszałka Sejmu RP

(poz. 848) z 29 października w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

Umowy międzynarodowe

(poz. 849 – 854):

• umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informatyzacji, podpisana w Warszawie 11 kwietnia 2005 r.,

• porozumienie między rządem RP, rządem Federacji Rosyjskiej i rządem Republiki Litewskiej w sprawie określenia punktu styku granic państwowych, podpisana w Wilnie 27 października 2005 r.,

• umowa między rządem RP a rządem Republiki Mołdowy o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Kiszyniowie 4 czerwca 2007 r.,

• oświadczenia rządowe z 13 września, 29 sierpnia i 31 sierpnia, wszystkie z 2007 r., że wskazane akty weszły w życie (w kolejności): 13 sierpnia 2007 r., 20 lipca 2006 r., 14 sierpnia 2007 r.

Zarządzenie prezesa Rady Ministrów

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

(poz. 855) nr 121 z 31 października zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; od 31 października.

Zobacz treść M.P. nr 80