PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

- minister zdrowia wskazał tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów: indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych praktyk pielęgniarek, położnych i związane z tym wzory wniosku o wpis oraz zaświadczeń o wpisie (DzU nr 203, poz. 1465)

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

- od dzisiaj tytułowy Zakład nosi nazwę: „Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny” (DzU nr 203, poz. 1466)

CHOROBY ZAKAŹNE

- rozporządzenie ministra zdrowia, które określa: rodzaje biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu; wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych; okoliczności dokonywania zgłoszeń; tryb ich przekazywania (DzU nr 203, poz. 1467)

PUBLICZNE ZOZ

- zmienione 26 października rozporządzenie ministra finansów na temat wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę (DzU nr 209, poz. 1512)