Rząd FR podjął uchwałę (nr 660 z 10 października 2007 r.) o wprowadzeniu nowych stawek celnych na eksport pszenicy, mieszanki pszenno-żytniej i jęczmienia. Uchwała nabierze mocy prawnej po upływie miesiąca od dnia oficjalnej publikacji i będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2008 r. (Zbiór Ustawodawstwa FR nr 42, z 15 października 2007 r.).

Federalna Służba Celna FR wydała zarządzenie (nr 1124 z 12 września 2007 r.) wprowadzające zmiany w przepisach dotyczących obsługi celnej towarów czasowo przechowywanych w składach („Rossijskaja Gazieta” nr 4504, z 21 października 2007 r.).

Rząd FR podjął uchwałę (nr 714 z 27 października 2007 r.) wprowadzającą na sześć miesięcy zmienione stawki celne na import olejów roślinnych. Uchwała nabierze mocy prawnej po upływie miesiąca od oficjalnej publikacji (Zbiór Ustawodawstwa FR nr 45, z 5 listopada 2007 r.).