Obwieszczenie ministra rozwoju regionalnego

(poz. 883) z 12 października w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Komunikat nr 11/2007/(DOKE)

(poz. 884) prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 12 listopada w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Zobacz treść M.P. nr 84