Umowy międzynarodowe

(poz. 1617 – 1620):

• porozumienie między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczące wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Brukseli 5 kwietnia 1973 r.,

• porozumienie administracyjne, podpisane w Warszawie 27 czerwca 2007 r., w sprawie stosowania umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie 6 kwietnia 2006 r.,

• oświadczenia rządowe z 9 lipca i 14 września 2007 r., iż wskazane akty obowiązują Polskę: od 1 marca 2007 r. oraz 1 lipca 2007 r.

Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów

(poz. 1621 – 1622), dwa z 20 listopada, w sprawie przedterminowych wyborów:

• burmistrza Kożuchowa w województwie lubuskim,

• wójta gminy Żółkiewka w województwie lubelskim; oba weszły w życie 22 listopada.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Zobacz treść Dz.U. nr 218