[b]Ustawa [/b](poz. 1323) z 27 sierpnia o Służbie Celnej; wejdzie w życie 31 października, a niektóre przepisy 1 stycznia 2011 r.

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1324 – 1326):

[b]edukacji narodowej[/b], dwa z 7 października, w sprawie:

– nadzoru pedagogicznego,

– organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (zmiana); oba 9 listopada,

[b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 1 października zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności; 9 października.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=328157]Dz.U. Nr 168[/link]