[srodtytul]POMOC PUBLICZNA[/srodtytul]

- na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju minister gospodarki wydał trzy rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej na:

– budowę instalacji do wytwarzana biokomponentów i biopaliw ciekłych

– inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego

– na inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330180]DzU nr 183, poz. 1429[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330202]poz. 1430[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330195]poz. 1431[/link])

[srodtytul]DLA BEZDOMNYCH[/srodtytul]

- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej dotyczy finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330192]DzU nr 183, poz. 1432[/link])

[srodtytul]KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI[/srodtytul]

- minister rolnictwa i rozwoju wsi określił warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych tytułowym programem ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330186]DzU nr 183, poz. 1433[/link])

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

[srodtytul]TECHNOLOGIE MEDYCZNE[/srodtytul]

- tematem rozporządzenia ministra zdrowia jest sposób i tryb przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330207]DzU nr 183, poz. 1434[/link])

[srodtytul]OPIEKA ZDROWOTNA[/srodtytul]

- kolejne rozporządzenie tego ministra określa tryb ogłaszania i przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330189]DzU nr 183, poz. 1435[/link])