- rozporządzenie ministra środowiska z 10 sierpnia w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie; 21 listopada ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6C72B627551FF4C1151CD0A677E86D62?id=321749]DzU nr 132, poz. 1092[/link])

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 26 października zmieniające rozporządzenia w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330521]DzU nr 186, poz. 1442[/link])

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 26 października zmieniające rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330528]DzU nr 186, poz. 1443[/link])