- Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13 listopada w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332361]DzU nr 196, poz. 1511[/link])

- Rozporządzenie ministra finansów z 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332384]DzU nr 196, poz. 1514[/link])

- [b]Rozporządzenie ministra finansów[/b] ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332401]DzU nr 197, poz. 1521[/link]) z 23 listopada w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych