[b]Rozporządzenie ministra finansów [/b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332401](poz. 1521)[/link] z 23 listopada 2009 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych