[b]Ustawy[/b] (poz. 614 – 620), jedna z 9 kwietnia i sześć z 30 kwietnia:

- o ratyfikacji konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu 30 listopada 2009 r.; wejdzie w życie 19 czerwca,

- o zasadach finansowania nauki,

- o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,

- o Narodowym Centrum Nauki; te trzy 1 października,

- o instytutach badawczych; 1 października, ale niektóre przepisy 5 czerwca 2011 r.,

- o Polskiej Akademii Nauk; 1 października, lecz niektóre przepisy 1 lipca 2010 r. i 1 stycznia 2011 r.

- przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki; 1 października, a niektóre przepisy 1 lipca 2010 r. i 1 stycznia 2011 r.

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 621) z 21 maja w sprawie wprowadzenia programu wykrywania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 rok; 4 czerwca.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 622) z 2 czerwca w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 4 czerwca.

[b]Rozporządzenie ministra finansów[/b] (poz. 623) z 2 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług; 4 sierpnia.

[b] Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=356499]Dz.U. Nr 96[/link][/b]