• § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 2 lipca 2020 r., poz. 1183)