SĄDY WOJSKOWE

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych (DzU z 10 stycznia, poz. 36)

ZGODA PRZEWOZOWA

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej (DzU z 10 stycznia 2013 r., poz. 40)

PRODUKTY LECZNICZE

Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania (DzU z 10 stycznia 2013 r., poz. 42)

SYSTEM KOLEI

Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (DzU z 10 stycznia 2013 r., poz. 43)