NASIENNICTWO

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (DzU z 28 grudnia 2012 r., poz. 1512)

AMFLORA

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora (DzU z 9 stycznia 2013 r., poz. 27)

MON 810

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (DzU z 10 stycznia 2013 r., poz. 39)