EUMETSAT

Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. (DzU z 11 lutego 2014 r., poz. 190

STRAŻ GRANICZNA

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach ?oraz w innych miejscach publicznych (DzU z 25 lutego 2014 r., poz. 238)