rozporządzenie ministra obrony narodowej z 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką (DzU z 24 listopada 2014 r., poz. 1637)

rozporządzenie ministra obrony narodowej z 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU z 24 listopada 2014 r., poz. 1638)

rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 10 listopada 2014 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych (DzU z 24 listopada 2014 r., poz. 1639)

rozporządzenie ministra finansów z 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (DzU z 1 grudnia 2014 r., poz. 1676)