Zarządzenie nr 12/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – Opactwo Benedyktynów w Tyńcu