Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych

Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przemysłu

Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi