166 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

165 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. nr 1131.4.2024 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa

164 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. nr 1131.3.2024 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa